Wszechświat

Życie we Wszechświecie
Pamiętacie jak w latach 80-tych i 90-tych normalnym było stwierdzenie, że jesteśmy sami we Wszechświecie? Wszelkie propozycje, [...]
Wielogęstościowy Wszechświat
Nauczyliśmy się patrzeć na świat w sposób bardzo ograniczony. Daliśmy się przekonać że tylko to, co jesteśmy w stanie odebrać [...]
Postrzeganie rzeczywistości vol. 2
Ludzkość musi rozumieć, że żyje w iluzji. Tymczasem, człowiek wierzy, że otaczająca go rzeczywistość jest namacalna i realna. Wierzy, [...]
Postrzeganie rzeczywistości vol. 1
To, że nasza planeta wygląda tak jak wygląda, a ludzie żyją tak jak żyją ma bardzo głęboką przyczynę. Samą potrzebę uzdrowienia [...]