Postrzeganie rzeczywistości vol. 2

23 listopada 2015 - BLOG, Świadomość i rozwój, Wszechświat

Postrzeganie rzeczywistości vol. 2

Postrzeganie rzeczywistości vol. 2

Ludzkość musi rozumieć, że żyje w iluzji. Tymczasem, człowiek wierzy, że otaczająca go rzeczywistość jest namacalna i realna. Wierzy, że to co mówi mu jego umysł na temat świata to realne fakty i obiektywny odbiór otoczenia. Tak bardzo jest przyzwyczajony do takiego spojrzenia, że nie chce mu się nawet przyjrzeć bliżej otaczającemu go światu. Dotyczy to również naukowców. Zbyt często ich badania i rozmyślania podążają torem wyznaczonym przez dziewiętnastowieczną fascynację materializmem i newtonowską mechaniką. Pomimo powalających dowodów, świat akademicki cały czas sceptycznie podchodzi do holistycznego spojrzenia na naturę Wszechświata i odrzuca „z automatu” nawet wspomnienie o takich zjawiskach jak synchroniczność, psychosomatyka czy holograficzność rzeczywistości. Na podobieństwo dziecka, które zachwyciło się jakąś zabawką (mechanika klasyczna), naukowcy nie potrafią wyrosnąć z piaskownicy, którą stała się nauka. Świat akademicki w dalszym ciągu dookoła siebie widzi jedynie materię i tworzoną przez nią, w sposób przypadkowy, na podstawie ślepej ewolucji, inteligencję. Materia i materia. A cóż to jest ta materia?

Według obowiązującego paradygmatu naukowego, tzn. według tego wzorca który nauczany jest w szkołach i podawany za ostateczną wersję rzeczywistości naszym dzieciom, materia jest to ogół istniejących przedmiotów fizycznych tworzących rzeczywistość. Poza materią nie ma nic. Prawa fizyki nierozerwalnie związane są z materią i wzajemnymi zależnościami ciał – ich masami, polami magnetycznymi czy elektromagnetycznymi. W dużym skrócie tak wygląda podejście naukowca do świata – jest to podejście na wskroś redukcjonistyczne, które nie uwzględnia ogromu danych spływających do ludzkości każdego dnia i które zbyt często są przez nas ignorowane.

Podstawowym budulcem materii jest atom. Jak jest zbudowany każdy z nas „wie” ze szkoły. Problem z atomem polega na tym, że tworzy go głównie pustka. Taka prawdziwa pustka gdzie nie ma żadnej materii. Jądro atomu, które definiuje jego masę, w porównaniu do całego atomu to drobinka rzędu jednej stutysięcznej całego atomu (sic!). Właściwie cały atom to przestrzeń, w której istnieje prawdopodobieństwospotkania elektronu, który jest tylko ładunkiem, bez masy. Jakie rodzi to implikacje? Ano takie, że to co widzimy naszymi oczami w zasadzie nie ma pokrycia na poziomie atomowym. Na poziomie atomowym i dalej subatomowym materia, tak stała i solidna z naszej perspektywy, staje się produktem czegoś czego nasza nauka nie rozumie. Nie rozumie ponieważ patrzy w sposób redukcjonistyczny, bojący się przyznać do tego że zabrnęło się w ślepą uliczkę prymitywnego materializmu.

Naturalnie wśród naukowców są też Naukowcy. Twórcy teorii relatywistycznych i fizyki kwantowej i innych. Ludzie tacy jak Einstein czy Bohr, wiedzieli że z naszym postrzeganiem świata jest coś nie tak. Niestety, jeszcze dziś ze świecą można szukać ludzi którzy rozumieją teorię względności czy zasadę nieoznaczoności. Jest to konsekwencja tego, że przełomy w ludzkim myśleniu nie są propagowane przez system oświaty. W końcu celem systemu szkolnictwa nie jest oświecanie ludzi a produkcja niewolników na potrzeby państwa czy korporacji. Teoria względności, która powinna uświadamiać ludziom, że czas i materia nie jest stała, że można ją zaginać i przeskakiwać z jednego miejsca w drugie, stała się dostępna tylko nielicznym. Masy tymczasem czczą Einsteina jako najwybitniejszego człowieka w historii (w Polsce drugiego najwybitniejszego człowieka w historii zaraz po Karolu Wojtyle 🙂  ), nie rozumiejąc dlaczego…

Dziś prawdziwi Naukowcy wiedzą, że świat materii jest projekcją poziomów subatomowych, które są dla nas niedostępne metodą naukową, na które nauka może tylko podywagować. Prawdziwi Naukowcy wiedzą też, czy i w jaki sposób zjawisko manifestuje się w przestrzeni zależne jest często od obserwatora – od Świadomości. Okazuje się, że to czy światło zarejestrujemy jako cząstkę czy falę, zależy od oczekiwań obserwatora i użytych przez niego instrumentów. Najważniejsze jest aby pamiętać, że nie są to zagadnienia oderwane od naszego życia. Dla człowieka dążącego do rozwoju własnej świadomości, są to kwestie zasadnicze. Bez zastanawiania się nad tymi właśnie kwestiami nie można budować swej Istoty – istnieje ona w Wszechświecie i doświadcza takiej rzeczywistości na jaką jest przygotowana. Przemyśl to, to ważne!

Dzisiaj coraz częściej pojawiają się dowody na to, że nasz materialny Wszechświat jest holograficzną projekcją. Niesie to wywrócenie ludzkich wartości do góry nogami. Jeśli nasz świat jest symulacją, to my będąc nośnikami świadomości jesteśmy za kształt tej symulacji odpowiedzialni! To czy nasza planeta będzie takim szambem jak to ma miejsce w tej chwili czy nie, zależy od zbiorowej świadomości ludzkości. A zbiorowa świadomość ludzkości zależna jest od indywidualnej świadomości jej członków. Proste. Wszystko we Wszechświecie jest odzwierciedleniem Źródła/Miłości. Jak w fotografii holograficznej, gdy trójwymiarowe, nierealne zdjęcie oryginału będziemy próbowali przeciąć (kliszę a nie same zdjęcie 🙂  ) otrzymamy obraz oryginału tylko mniejszy i mniej dokładny. Tym właśnie jesteśmy i tym jest nasz świat – pomniejszonym, niedokładnym, dostosowanym do naszej niskiej, póki co, świadomości obrazem… no czego? 🙂

Jest ze wszech miar logiczne i słuszne aby podnosić swój poziom świadomości, poziom wiedzy, aby rozwijać się w stronę Źródła, bo do czego prowadzi postępowanie odwrotne wiemy, gdy spojrzymy na historię naszego gatunku. Nie ma we Wszechświecie istot wartości większej niż Wiedza, bo pozwala ona zbliżać się do Źródła.

Tylko pamiętaj wiedza to nie wykuwane na pamięć formułki ze szkoły. Wiedza to wszystko co Cię otacza a zwłaszcza to co emanuje z Twojego wnętrza. Zrozum swoje wnętrze a zrozumiesz Wszechświat. Krok po kroku…

ĆWICZENIE (zadanie domowe):

W Internecie i księgarniach jest mnóstwo źródeł dotyczących fizyki kwantowej. Zapoznaj się chociaż z jedną pozycją. Zwróć uwagę jak inne jest podejście do życia Naukowców którzy faktycznie badają rzeczywistość od podejścia do życia typowej pani od fizyki 🙂

Dowiedz się co to zasada nieoznaczoności, fraktale, hologram i holograficzny model Wszechświata. Zastanów się w jaki sposób funkcjonuje synchroniczność, zbiegi okoliczności, psychosomatyka i jak łatwo jest manipulować gatunkiem pozbawionym takiej wiedzy…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *